Tunnbrödsakademins syfte

är att värna den svenska tunnbrödstraditionen samt vara landets främsta forum för att samla, sprida och utveckla kunskap om tunnbrödet, och hur det avnjuts på bästa sätt.

Tunnbrödsakademin tar initiativ till och sjösätter projekt som stärker akademins syfte. Projekten får gärna drivas i samarbete med andra parter. Ledamöterna ska representera olika kompetenser och perspektiv på tunnbrödskulturen. Ledamöterna är sex till antalet.

Arbetet bedrivs ideellt med fyra möten per år, varav minst två fysiska – företrädesvis i tunnbrödets kulturella kärnområde: Norrland.
Tunnbrödsakademin bör sträva mot att bli självfinansierad på sikt.